MANTIK

Çizgi Ötesi Akademi ailesi olarak matematik ve diğer lise müfredatını oluşturan derslerin yanında mantık alanında da öğrencilere destek oluyoruz ve alanında uzman kadromuzla bu alanda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mantık derslerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

 

 

Mantık, kurucusu olan ve bu alanda ilk kapsamlı çalışmayı ortaya koyan Aristoteles’ten itibaren felsefenin aracı olarak kabul edilir. Temel mantık, düzgün akıl yürütmenin en temel ilkelerini ortaya koymakta ve akıl yürütmelerimizin düzgün olup olmadığını denetleyebilmemizi sağlayan yöntemler sunmaktadır. Bilimlerin hatta duyularımızın sağladığı “bilgileri” sorgulamak felsefenin temel işlevlerinden biri olduğundan ve sorgulama ancak düzgün akıl yürütme ile gerçekleştirilebileceğinden, düzgün akıl yürütmeleri konu alan mantık gerçekten de felsefenin vazgeçilmez aracıdır. Her uğraşıda olduğu gibi felsefede de başarılı olmak için, uygun araçlara sahip olmak ve o araçları beceri ile kullanmak gereklidir. Dolayısıyla felsefe öğrenmeyi ve felsefi düşünmeyi amaçlayan her insanın sağlam bir mantık bilgisine sahip olması gereklidir.

Sembolik mantık, klasik mantık,önermeler mantığı ve niceleme mantığının temelleri, üniversitelerde farklı isimlerle okutulsa da genel olarak beslendiği kaynaklar benzerdir. Modern mantık, sembolik mantık,klasik mantık üniversitelerde Frege’den itibaren sistematik bir şekilde öğretilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda sembolik mantık tarihi olarak 20. yüzyıldan itibaren üniversitelerde de okutulmaya başlanmıştır. Biz de derslerimizi işlerken mantığın temel kavramlarını tanımlanmakta ve temel teknikleri betimlenmekte, ardından bu temel kavramlar ve teknikler örneklerle açıklamaktayız. Mantık derslerimizde tanım ve örnekleri dikkatle inceleyiniz ve çözülmüş örnekleri sonra bir de kendiniz çözerek, çözümünüzü bize iletebilirsiniz. Matematik gibi mantık da yaparak öğrenilir. Bu nedenle bolca soru çözmek mantığı öğrenmenin en sağlam yoludur.

Mantığın temel kavramlarını şöyle özetleyebiliriz:

Önerme, öncül önermeler, çıkarım, tümevarım, tümdengelim, geçerli çıkarım, geçersiz çıkarım, tutarlılık, mantıksal doğruluk, sembolik dil, tümce, sembolleştirme, akıl yürütme, totoloji, çelişki, doğruluk tablosu, önerme eklemi, eşdeğer önermeler, değilleme eklemi, tümel evetleme, tikel evetleme, ve, veya, ise, ancak ve ancak, koşul sembolü, koşul eklemi, karşılıklı koşul eklemi, önerme değişkenleri, olumsal önerme, çözümleyici çizelge kuralları, açık kapalı dal, ad sembolleri, birey değişkenleri, yüklem sembolleri, tümel niceleyici, tikel niceleyici, basit formüldür, bileşik formül, ön nicelemeli normal form, doğrusal açılım, model, karşı model, nicelemelerin elenmesi, M modeli, denetleyici, model evreni, değişkenin serbest geçişleri, doğruluk değeri, sembolleştirme anahtarı, kategorik önerme, çeviri anahtarı, çözümleyici çizelge, tümel-özelleme, çatal açma, çeviri anahtarı, çıkarım, eşdeğerlik, kategorik önerme, serbest değişken.